Loading...

◾️ ၾကယ္ၾကည့္သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္းသစ္ "ၾကယ္ကို ညဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မၾကည့္ခင္ ညေနေစာင္းေလာက္ကတည္းက တယ္လီစကုပ္ေတြကိုဆင္ရပါတယ္၊၊ ညဘက္က်

2017-12-05

◾️ ၾကယ္ၾကည့္သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္းသစ္

"ၾကယ္ကို ညဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မၾကည့္ခင္ ညေနေစာင္းေလာက္ကတည္းက တယ္လီစကုပ္ေတြကိုဆင္ရပါတယ္၊၊ ညဘက္က်ရင္ အလင္းကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို ေလၽွာ႔ခ်ရပါတယ္၊၊ တစ္ခါတေလ လက အရမ္းလင္းေနရင္ေတာင္ ၾကယ္ေတြၾကည့္ဖို႔ အဆင္မေျပပါဘူး၊၊ အလင္းေရာင္နည္းတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ကြင္းျပင္တို႔ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းကင္ျပင္တစ္ခုလုံးကိုပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို ၾကည့္ႏိုင္မွာပါ"

ညအခါ က်ယ္ေျပာလွေသာ ေကာင္းကင္ျပင္ႀကီးကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္လၽွင္ တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနေသာ ၾကယ္တာရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုရာသီမွာ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ နကၡတ္တာရာေလ့လာသူမ်ား ၾကယ္ၾကည့္သည့္အခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ပါဝင္ေနၿပီး ေဆာင္းရာသီေရာက္ရွိၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းကင္တြင္တိမ္မ်ားရွင္းၿပီး ၾကယ္ၾကည့္ရန္ေကာင္းေသာ ရာသီျဖစ္သည္ဟု နကၡတ္တာရာေလ့လာသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နကၡတ္တာရာကို သိပၸံပညာရပ္႐ႈေထာင့္မွ စူးစမ္းေလ့လာမႈလုပ္သည့္အဖြဲ႕အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အာကာသႏွင့္စၾက၀ဠာအဖြဲ႕က နကၡတ္တာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ၾကယ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ၾကယ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈၾကသည့္အခါတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမန္သာၾကည့္ေလ့ရွိၿပီး သိပၸံပညာရပ္႐ႈေထာင့္မွ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားက အလြန္နည္းပါးေနေသးသည္။

"ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ေဆာင္းရာသီကိုဝင္လာၿပီ။ ဒီခ်ိန္ကေတာ့ ၾကယ္ၾကည့္တဲ့ရာသီပဲ။ ဒီရာသီဆိုရင္ မိုးလြတ္သြားၿပီ။ တိမ္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးရွင္းသြားၿပီ။ ေအးတဲ့အခါ ဖုန္ေတြလည္း သိပ္မထေတာ့ဘူး။ ေလထုလည္း ၿငိမ္ၿပီး ေကာင္းကင္မွာလည္း ၾကယ္ေတြအမ်ားႀကီးထြက္တယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က ၾကယ္ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ပဲ"ဟု ျမန္မာသိပၸံႏွင့္ နကၡတ္တာရာဝါသနာရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္က ဆိုသည္။ ၎ခရီးစဥ္တြင္ အာကာသႏွင့္ သိပၸံကိုစိတ္ဝင္စားသည့္ လူငယ္မ်ား၊ ေလ့လာေနေသာပညာရွင္မ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

"ဒီလိုမ်ိဳးတစ္ခါမွေတာ့ မၾကည့္ဖူးဘူး။ ပုံမွန္ကေတာ့ ၾကယ္ေတြကိုစိတ္ဝင္စားလို႔ ဒီတိုင္းပဲၾကည့္ဖူးတယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ ၾကယ္ၾကည့္ဖို႔ စိတ္ေတာ္ေတာ္ေလးလႈပ္ရွားေနပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကတည္းက ၾကယ္ၾကည့္တာ ဝါသနာပါတယ္ဆိုေတာ့ ခုအျပင္မွာ တယ္လီေတြနဲ႔ ၾကည့္ရေတာ့မွာမို႔ ေတာ္ေတာ္ဝမ္းသာေနတယ္"ဟု အာကာသႏွင့္ စၾက၀ဠာ ခရီးစဥ္တြင္လိုက္ပါခဲ့သူ ကိုသန္႔စင္မိုးက ၾကယ္ၾကည့္ခရီးစဥ္ မစတင္မီတြင္ ေျပာသည္။

ေရွးအခါက လူမ်ားသည္ ၾကယ္မ်ားျပည့္ေနသည့္ ညေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္သည့္အခါ ၾကယ္အစုအေဝးတို႔တြင္ ႐ုပ္ပုံအသြင္မ်ား ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎႐ုပ္ပုံသြင္ျပင္တို႔ကို နကၡတ္တာရာၾကယ္စုမ်ားဟုေခၚၾကပါသည္။ ကမၻာ၏ဝင္႐ိုးတိမ္းေစာင္းကာ ေနကိုလွည့္ပတ္သြားေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ၾကယ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဩစေၾတးလ်စသည့္ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္းေဒသမ်ားသည္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွမျမင္ႏိုင္သည့္ ၾကယ္စုမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ၾကယ္သည္ ပူျပင္းေတာက္ေလာင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕လုံး ႀကီးတစ္လုံးျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႕မွာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္အမ်ား စုႏွင့္ ဟီလီယံတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၾကယ္မ်ားက အပူ၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ လည္ပတ္ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔တိမ္ထုမ်ားမွ ၾကယ္မ်ားေမြးဖြားလာပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ဆြဲအားက ဆြဲစုေပးကာ လည္ပတ္ေနသည့္ ဓာတ္ေငြ႕ဖုန္မႈန္႔လုံးႀကီးျဖစ္လာၿပီး လည္ပတ္ရင္းျဖင့္ ပိုပူလာပါသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ဖုန္မႈန္႔မ်ား သိပ္သည္းစုစည္းလာၿပီး ေနာက္ဆုံးႏ်ဴကလီးယားေပါင္းစပ္မႈ စတင္ကာ ၾကယ္သည္စတင္၍ လင္းေတာက္လာပါသည္။

နကၡတ္တာရာကိုၾကည့္ရန္ နကၡတ္တာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရၿပီး နကၡတ္တာရာၾကည့္႐ႈမႈကို ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားတြင္မၾကည့္႐ႈဘဲ လြင္ျပင္၊ ေတာင္ကုန္း အစရွိသည့္ အလင္းေရာင္ရရွိမႈနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္ဟု သိရသည္။ ၾကယ္တာရာမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလၽွင္ မ်က္လုံးအသားက်ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမွာင္ထဲမွာပင္ မ်က္လုံးကိုနာရီဝက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူၾကရသည္ဟု သိရသည္။

"ၾကယ္ကို ညဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မၾကည့္ခင္ ညေနေစာင္းေလာက္ကတည္းက တယ္လီစကုပ္ေတြကိုဆင္ရပါတယ္။ ညဘက္က်ရင္ အလင္းကိုတတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပင္ပအလင္းေရာင္ကို ေလၽွာ႔ခ်ရပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လက အရမ္းလင္းေနရင္ေတာင္ ၾကယ္ေတြၾကည့္ဖို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ အလင္းေရာင္နည္းတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ကြင္းျပင္တို႔က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းကင္ျပင္တစ္ခုလုံးကို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္လို ၾကည့္ႏိုင္မွာပါ"ဟု အာကာသႏွင့္ စၾကာ၀ဠာခရီးစဥ္ ကိုဦးေဆာင္သည့္ ေဒါက္တာသန္႔ထူးေအာင္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး "အင္တာနက္ေတြ၊ သတင္းေပ့ခ္်ေတြမွာ ျမင္ရတဲ့ပုံေတြကို အျပင္မွာကိုယ္တိုင္ျမင္ခ်င္တာ။ ကၽြန္ေတာ္ဝယ္ထားတဲ့ တယ္လီစကုပ္ေတြက နက္ျဗဴလာ(ၾကယ္စု)ေတြကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြ၊ လေတြကို ျမင္ရတယ္။ အဓိကကေတာ့ လေပၚကခ်ိဳင့္ခြက္ေတြကို အနီးကပ္ျမင္ဖူးခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစတန္တို႔၊ မားစ္တို႔ကို ျမင္ရတယ္" ဟု မႏၲေလးမွ လာေရာက္ၾကယ္ၾကည့္သူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ညဘက္အိမ္အျပင္ထြက္ၿပီး ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္လၽွင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ႏွင့္ေတာက္ပေနေသာ အလင္းစက္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိုင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေဝးေနေသာ ၾကယ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျမင္ေတြ႕ေနရျခင္း ပဲျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္မ်ားကို ေသးေကြးစြာျမင္ေတြ႕ေနရျခင္းမွာ ေဝးလြန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးၾကယ္မွာ ေနျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းႏွစ္သန္းေပါင္း ၄၆၀၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ အာကာသႏွင့္စၾက၀ဠာအဖြဲ႕၏ ပထမဆုံး နကၡတ္တာရာၾကည့္႐ႈမႈမွာ ႏွစ္ရက္တာခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ေျမျပန္႔ စသည့္ေနရာမ်ား၌ Star Party မ်ားကို ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ၾကယ္ၾကည့္ခရီးစဥ္စတင္ရန္အတြက္ သြားေရာက္မည့္ အေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး သြားလာေနထိုင္ရမည့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ နကၡတ္တာရာမွန္ဘီလူးႏွင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားမွာလည္း က်ပ္သိန္းဂဏန္းမွ သိန္းရာေက်ာ္ အထိရွိေနသည္။

ကမၻာေျမမွ ေကာင္းကင္ျပင္ႀကီးကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္၍ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ၾကယ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္ရံလမ်ားကို သာမန္မ်က္လုံးႏွင့္ၾကည့္ၿပီး ႐ိုးရွင္းသည့္ရသခံစားမႈတစ္ခုထက္ပို၍ သိပၸံဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအျပင္ ကမၻာ့အျပင္ဘက္ကို ေလ့လာစူးစမ္းလိုသည့္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ နကၡတ္တာရာၾကည့္အေလ့အထမ်ား ျပည္တြင္း၌ ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။

ျဖဴျဖဴခိုင္၊ သက္ေဝႏွင္း

Other news
  • ◾️ ၾကယ္ၾကည့္သူတို႔ရဲ႕ ေျခလွမ္းသစ္ "ၾကယ္ကို ညဘက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မၾကည့္ခင္ ညေနေစာင္းေလာက္ကတည္းက တယ္လီစကုပ္ေတြကိုဆင္ရပါတယ္၊၊ ညဘက္က်