Loading...

◾ အသက္ေမြးနဲ႔ ဘြဲ႕ပညာ ဘယ္ဟာပို၍ လိုအပ္သနည္း

2017-12-06

◾ အသက္ေမြးနဲ႔ ဘြဲ႕ပညာ ဘယ္ဟာပို၍ လိုအပ္သနည္း

"အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းတက္တဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ဒြန္တြဲၿပီး လုပ္သြားရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘြဲရတာနဲ႔ သူတို႔အရင္တုန္းက ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ တန္းၿပီးအလုပ္ရသြားၾကတယ္"

ယေန႔တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ေနတဲ့သူေတြကို ေမးၾကည့္တယ္။ မင္းတို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ရင္ ဘာလုပ္မလဲေမးေတာ့ အမွတ္မီရင္ ဆရာဝန္ လုပ္မယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္မယ္လို႔ ေျဖတဲ့သူကမ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ မင္းတို႔ ဆရာဝန္တို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာတို႔ လုပ္ခ်င္ၾကသလဲ၊ ဝါသနာပါလို႔လားလို႔ ေမးေတာ့ ဝါသနာအရေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ မိဘေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာရယ္၊ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္တာရယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီလိုင္းေတြမရရင္ ဘာလုပ္မလဲလို႔ေမးေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေမဂ်ာနဲ႔ပဲ တကၠသိုလ္တက္မယ္၊ သို႔မဟုတ္ အေဝးသင္တက္မယ္လို႔ ေျဖၾကားျပန္ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေတြသြားမယ္လို႔ ေျပာသူအလြန္နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းဟာ အလြန္တန္ဖိုးရွိၿပီး မွတ္သားစရာေကာင္းတဲ့ မိန္႔ခြန္းပါ။

ကိုယ့္ဝါသနာအရ၊ ကိုယ့္ေမြးရာပါ ဗီဇအရ၊ ဒီသေဘာတရားအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို Vocation လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဗီဇနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ဝါသနာနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင္ေပးတာဟာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေပးတယ္လို႔ ျမင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး၊ လာဘ္လာဘတို႔ကို မေမၽွာ္မွန္းဘဲ မိဘနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈ၊ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေနာက္ကိုမလိုက္ဘဲ မိမိရဲ႕ ဝါသနာဗီဇနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆုံး၊ အေတာ္ဆုံးႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို ဂုဏ္ယူစရာ၊ ျမတ္ႏ္ိုးစရာ၊ တန္ဖိုးထားစရာ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို အထူးတန္ဖိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ အင္မတန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြပါ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆုံး၊ အေတာ္ဆုံးႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္ေစခ်င္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေက်ာင္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြကိုဖန္တီးေပးဖို႔ အစိုးရကစီစဥ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ နအဖအစိုးရလက္ထက္က ရွိၿပီးသားစိုက္ပ်ိဳးေရး အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို ပိတ္ပစ္တယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို ပိတ္ပစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို တာဝန္မွရပ္စဲလိုက္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအျပင္ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းေတြကို ပိတ္ပစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒီႏိုင္ငံမွာအေျခခံအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတတ္ေျမာက္သူေတြ မ်ိဳးဆက္ျပတ္သြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေဆာက္အအုံႀကီးေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရသူေတြဟာ၊ ပန္းရန္၊လက္သမားကစၿပီး ဒီမွာကၽြမ္းက်င္တဲ့ လုပ္သားမရွိလို႔ဆိုၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြ ေခၚလာတယ္။ ဒီကလူေတြက သူမ်ားႏိုင္ငံသြားၿပီး ခိုင္းတာလုပ္၊ေပးသေလာက္ယူဆိုတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ လုပ္အားယိုစီးမႈ(Labour Drain) ျဖစ္သြားတယ္။ တိုင္းျပည္အလြန္နစ္နာရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယခင္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ပုံစံ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (Brain Drain) ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုပ္အားယိုစီးမႈ (Labour Drain)ျဖစ္တဲ့့ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေတြကိုကုစားဖို႔ ေတာ္ေတာ္အခ်ိန္ယူရမွာပါ။

ဒီႏိုင္ငံမွာက တကၠသိုလ္ပညာ(Acadamic) ကိုမွ ပညာလို႔ ထင္ၾကသူေတြ၊ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕တစ္ခုခုရမွ ဂုဏ္ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနၾကသူမ်ားတယ္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို ဒုတိယေနရာမွာ ထားၾကတယ္။ ဥပမာ- တကၠသိုလ္တက္ရမလား၊ ပန္းရန္ပညာသင္တန္းသြားမလားေမးရင္ တကၠသိုလ္ကိုပဲ သြားမယ္လို႔ေျပာၾကမယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာျဖစ္တဲ့ ပန္းရန္ပညာကို အဆင့္နိမ့္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရလို႔ အလုပ္ထဲလည္းဝင္ေရာ သူရတဲ့ ဘြဲ႕နဲ႔ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့မွ သံဂေဟေဆာ္တဲ့(၀ရိန္)သင္တန္းကို တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရပညာရွင္ႀကီး ျပန္တက္ရေတာ့မယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာရွင္ (Expert) ေတြဟာ ဘြဲ႕မရၾကပါဘူး။ သူ႕အလုပ္မွာသူ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တတ္ေတာ့ (Expert) ျဖစ္သြားတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

"အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာစနစ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီပညာကို သင္ယူေနတဲ့လူငယ္ေတြေရာ၊ မိဘေတြကေရာ သူတို႔ရဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ အသက္ေမြးပညာသင္ယူေနတဲ့ လူငယ္ေတြကို ဒုတိယတန္းစားပညာသင္ေနတဲ့လူငယ္ေတြလို႔ လုံး၀မသတ္မွတ္ပါဘူး။ စံျပလို႔ ျမင္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးမွာ သား၊ သမီးေျခာက္ေယာက္ရွိတယ္။ ေလးေယာက္ကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလိုင္းကို ပို႔တယ္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္ပဲ တကၠသိုလ္တက္တယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးသြားတဲ့ ေလးေယာက္က တကၠသိုလ္တက္တဲ့ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုၿပီးဝင္ေငြေကာင္းတယ္။ အေျခအေနေကာင္းတယ္။ ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္က ဒီပညာရဲ႕တန္ဖိုးကို ယုံၾကည္တယ္။ ေလးစားတယ္။ လက္ခံတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကလည္း လက္ခံတယ္။ လူငယ္ေတြကလည္း ဒီလိုင္းကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာနဲ႔ လိုက္ၾကတယ္" လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာပါတယ္။

တကၠသိုလ္မတက္ဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေတြကိုသြားတာ ဂုဏ္ငယ္တယ္လို႔ ယူဆသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ သားသမီးေျခာက္ရွိတယ္။ အားလံုးဘြဲ႕ရသူခ်ည္းပဲလို႔ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားသူေတြရွိတယ္။ အဲဒီ ေျခာက္ေယာက္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတာ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲဆိုတာ သူမေျဖဝံ့ဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ဘြဲ႕ရေတြဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္မရတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆက္ေျပာတာက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းစနစ္ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ကေလးေတြဟာ ေက်ာင္းတက္တဲ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ဒြန္တြဲၿပီး လုပ္သြားရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘြဲ႕ရတာနဲ႔ သူတို႔အရင္တုန္းကေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ တန္းၿပီးအလုပ္ရသြားၾကတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္လို႔ ဝမ္းသာစရာစကား ေျပာသြားပါတယ္။

ဟိုယခင္ ညပိုင္းဖြင့္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းေတြရွိတယ္။ ECET ေခၚသလား မသိဘူး။ နာမည္ေတာ့ သိပ္မမွတ္မိပါဘူး။ ေန႔လယ္မွာ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွာတက္ၿပီး ညဘက္က်ေတာ့ အဲဒီအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းကိုတက္ၾကတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းက လက္မွတ္ရသူဟာ အစိုးရဌာနေတြမွာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျမန္ျမန္ရၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ BOC ေကာလိပ္ဆိုတာ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအျပင္ အေျခခံပညာ၊ အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းတခ်ိဳ႕ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္း၊ စက္မႈလက္မႈေက်ာင္းဆိုၿပီး ေဒသအေျခအေနအရ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုင္းၫြတ္ေက်ာင္းဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြ အျပည့္အစုံ အလုံအေလာက္ေပးတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆရာခန္႔ထားေပးတယ္။ စက္မႈကိုင္းၫြတ္ေက်ာင္းလို႔ သတ္မွတ္ခံတဲ့ေက်ာင္းဆိုရင္ စက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ပစၥည္းေတြ အျပည့္အစုံအလုံအေလာက္ေပးထားတယ္။ စက္မႈဆရာခန္႔ထားေပးတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီေက်ာင္းေတြနဲ႔ အဲဒီပစၥည္းေတြမရွိေတာ့ဘူး။ အခု လူေတြၾကားဖူးပုံပင္ မေပၚပါ။ ပညာေရးဌာနမွာ ဒီစာရင္းေတြရွိမွာပါ။

ယခုအခါ အစိုးရေရာ ပုဂၢလိကပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ဖြင့္စျပဳေနၿပီဆိုတဲ့ သတင္းၾကားလိုက္ရေတာ့ အေတာ္အားရေက်နပ္စရာရွိပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း အားေကာင္းလာမယ္။ လုပ္ခလစာေတြလည္း အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔အညီ သတ္မွတ္ႏိုင္မယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာမွာ အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ့ အားေကာင္းေမာင္းသန္လုပ္အားရွင္ေတြ၊ အသိပညာရွင္ေတြ၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြဟာ ကိုယ့္မိခင္ႏိုင္ငံမွာ ျပန္လာၾကမွာပါ။ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ မခက္လွပါဘူး။

ဆရာမႀကီးေငြတာရီရဲ႕ " သူ႔ေျမမွာ ျဖဴျပာပြင့္ရင္ျဖင့္၊ ငါ့ေျမမွာ နီဝါတင့္ရမေပါ့၊ အခြင့္အခါေမၽွာ္လို႔၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ သာယာေရးကိုလ၊ ႐ႈျမင္ေမၽွာ္အခါခါေတြးပါလို႔၊ မေႏွးပင္အားအင္ထုတ္လို႔ရယ္၊ ေပါင္းႏုတ္ဖို႔ခဲ" ဆိုတဲ့ ကဗ်ာလုိ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ သူ႔တိုင္းျပည္သူ႕လူမ်ိဳး၊ သူ႕ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပါင္းႏုတ္တတ္ဖို႔ လိုတာေပါ့။

ရန္ေနာင္(ပညာေရး) -ေရးသည္