Loading...

သူ႔ကၽြန္မခံ ျမန္မာခံတပ္(၁)

2017-12-06

သူ႔ကၽြန္မခံ ျမန္မာခံတပ္(၁)

"မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္
ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္း၏
တိုက္တြန္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပရန္သာမက
ျပည္တြင္းရန္ကိုပါ ကာကြယ္ရန္အတြက္
ခံတပ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၍
ခံတပ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။"

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ စာေရးသူသည္ မင္းလွၿမိဳ႕ သို႔ သြားပါသည္။ မင္းလွၿမိဳ႕သည္ မေကြးတိုင္းတြင္ ရွိပါသည္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕မွ မင္းလွၿမိဳ႕သို႔ သြားရာ ကားလိုင္းအဆက္က်ဲ၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီငွားၿပီး သြားပါသည္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕ ႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕မွာ ၃၂ မိုင္ ေ၀းပါသည္။ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ အၾကာ မင္းလွၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ကားႀကီး ၀င္းအနီးရွိ "ဟန္သစ္" ဧည့္ရိပ္တြင္ တည္းခိုပါသည္။

ထိုသို႔ တည္းခိုစဥ္ ဧည့္ရိပ္သာပိုင္ရွင္ ဦးေစာႏိုင္သည္ စာေရး သူအား မင္းလွၿမိဳ႕သို႔လာသည့္အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းရာ စာေရးသူက မင္းလွခံတပ္ကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈလိုေၾကာင္းႏွင့္ နဂါးဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သက္ အမည္ႏွင့္ ေဆာင္းပါး မ်ားေရးေၾကာင္း၊ ယခုလည္း မင္းလွခံတပ္အေၾကာင္းေရးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုက္ပါသည္။

ဦးေစာႏိုင္သည္ သူလည္းစာေပ၀ါသနာရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မင္းလွၿမိဳ႕ရွိ စာေရးဆရာမ်ား အၿမဲတမ္းနံနက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိ၍ ေနာက္ေန႔စာေရးသူကို ေခၚသြားၿပီး မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေနာက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဦးေစာႏိုင္သည္ သူ၏ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေခၚသြားရာ စာေရးဆရာမ်ားထိုင္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သို႔ ေရာက္သည့္ အခါ "ဒါစာေရးဆရာႀကီး နဂါးဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ သက္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာဆို၍ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ ေပးပါသည္။

ဤတြင္ စာေရးဆရာ ရဲေသြးနီ(ေယာေျမ)သည္ "ကြၽန္ေတာ္တို႔ မင္းလွမွာ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာေရာက္ပါတယ္။ စံေတာ္ခ်ိန္ သတင္းစာမွာ နဂါးဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သက္နာမည္နဲ႔ သမိုင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရပါတယ္။ အခု ဆရာႀကီးကို လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ရလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းသာပါတယ္ ဆရာႀကီး"ဟု ေျပာဆိုၿပီး စာေရးသူကို ဧည့္ခံေကြၽးေမြးစဥ္ စာေရးသူႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးေသာစာေရးဆရာ ေတာသားႀကီး လူႏိုင္ ေရာက္လာၿပီး "ကိုေမာင္သက္ ဘယ္လိုေရာက္လာ တာလဲ"ဟု ေမးရာ စာေရးသူက "မင္းလွခံတပ္ကို ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈၿပီး ေဆာင္းပါးေရးမယ္လို႔ စိတ္ကူးထားလို႔ပါ" ျပန္၍ ေျပာလိုက္ပါသည္။

"မင္းလွခံတပ္က သမိုင္း၀င္ခံတပ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ေရးရင္ေကာင္း တာေပါ့ "ဟု ေတာသားႀကီး လူႏိုင္က အားေပးစကား ေျပာပါသည္။

ခဏမွ်စကားေျပာၿပီး စာေရးသူသည္ ဦးေစာႏိုင္ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ မင္းလွခံတပ္ရွိရာသို႔ သြားၾကပါသည္။

မင္းလွခံတပ္သည္ မင္းလွၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္တည္ရွိပါသည္။ မင္းလွခံတပ္ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ရတနာပံုထီးနန္းစံ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ညီေတာ္အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္ မင္းသားႀကီး၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။

ျပင္သစ္လူမ်ဳိးႏွင့္ အီတာလ်ံလူမ်ဳိး အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကိုမိုတိုပယ္ရီႏွင့္ မိုလီနာရီ တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ျပန္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာလူငယ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

(ရတနာပံုထီးနန္းစံ မင္းတုန္းမင္းႀကီးတြင္ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ ၅၀ ရွိရာ အရြယ္ေရာက္ေသာ သားေတာ္တို႔ကို အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားႀကီး သည္ တူေတာ္ေမာင္မ်ားကို ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။)

မင္းလွခံတပ္ႀကီးမွာ အေရွ႕ေနာက္ အလ်ား ၁၈၄ ေပ ရွိၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ အလ်ား ေပ ၁၇၀ ရွိသည္။ အုတ္နံရံအျမင့္ ၂၆ ေပ ျမင့္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းပါးတြင္ တည္ ေဆာက္ထားပါသည္။ ခံတပ္ႀကီး၏ ပႏၷက္ဖြဲ႕စည္းပံု အေနအထားမွာ အေနာက္ဘက္တြင္ ၀င္ေပါက္တစ္ခုရွိၿပီး ခံတပ္၏အလယ္တြင္ ေျမကြက္လပ္ခ်န္လွပ္၍ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ေလးဖက္တြင္ ျမန္မာစစ္သည္ ေတာ္မ်ား ေနထိုင္ရန္၊ စားနပ္ရိကၡာသိုေလွာင္ရန္စသည့္ အခန္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အခန္းအေရအတြက္ မွာ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ ခုနစ္ခန္း၊ အေနာက္ဘက္ျခမ္းေလး ခန္း၊ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေျခာက္ခန္း၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေလးခန္း စုစုေပါင္း ၂၁ ခန္း ရွိသည္။

ခံတပ္၏ အတြင္းပိုင္းမွ အေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္၊ ေတာင္ဘက္အုတ္နံရံတြင္ ေလွကားႏွစ္ခုႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ အုတ္နံရံတြင္ ေလွကားႏွစ္ခုတပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔အတူ ခံတပ္၏ အေနာက္ဘက္အ၀င္ေပါက္၏ ေဘး၀ဲယာမွ ခံတပ္ အေပၚသို႔ အေျမာက္မ်ားတင္ရန္အတြက္ ဆင္ေျခေလွ်ာ ေျမလမ္းျပဳလုပ္ထားၿပီး အေပၚထပ္တြင္ အ၀င္ေပါက္ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။ ရန္သူတို႔၏ အေျမာက္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ အုတ္နံရံအထူႀကီး ႏွစ္ခုၾကား၌ ေျမသားမ်ားဖို႔၍ ထားရွိသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္စဥ္ မင္းလွခံတပ္မွ မင္းထင္မင္းလွရဲေခါင္သူရိန္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔က အေျမာက္ႀကီး ၃၅ လက္၊ ဓား၊ လွံ၊ ေသနတ္၊ မီးေပါက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံကာ ၿဗိတိသွ်စစ္သားမ်ားကို ခုခံတိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ခံတပ္ႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္အနီးတြင္ ျမန္မာဘုရင္ေခတ္ေၾကးနန္း႐ံုးငယ္ တစ္ခု အခုေခတ္တိုင္ က်န္ရွိ၍ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ဳိးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနတို႔မွ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္ ရတနာပံုထီးနန္းစံ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္ေတာ္တြင္ နန္းတြင္းပညာရွိ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းႏွင့္ ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုးလိႈင္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားအင္ဂ်င္နီယာအီတလီလူမ်ဳိး ကြန္မိုတိုတို႔က ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္၍ ခံတပ္တည္ေဆာက္ သည္။ ခံတပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းမွ ျမစ္အထက္ပိုင္းသို႔ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ခ်ီတက္လာလွ်င္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္၊ သံုးပြင့္ဆိုင္ ခံတပ္သံုးခုကို တည္ေဆာက္ သည္။ ထိုခံတပ္သည္ ခံစစ္စခန္းခံတပ္ျဖစ္သည္။ ထိုခံတပ္ သံုးခုမွာ အေစခံခံတပ္၊ ဆင္က်ဳံးခံတပ္၊ သေျပတန္း ခံတပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းခံတပ္ (ေခၚ )အေစခံခံတပ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂ မိုင္ေ၀းေသာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ရွိ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕တြင္ ရွိပါသည္။ အေစခံခံတပ္ကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း ေဘး၀ဲယာတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အေစခံ ရပ္ကြက္တြင္ တည္ေဆာက္ထား၍ "အေစခံ ခံတပ္" ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေစခံခံတပ္ကို ရတနာပံု ထီးနန္းစံ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ အီတလီေရေၾကာင္းစစ္ဘက္ဌာနမွ ကြန္မိုတိုပဲရီႏွင့္ မိုလီနာရီတို႔ ႏွစ္ဦးႀကီးၾကပ္၍ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း၏ တိုက္တြန္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပရန္သာမက ျပည္တြင္းရန္ကိုပါ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခံတပ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၍ ခံတပ္တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ အေစခံခံတပ္သည္ စက္၀ုိင္းျခမ္းပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ခံတပ္ကို ၿမိဳ႕ဘက္သို႔ လွည့္၍ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ခံတပ္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ေပ ၂၄၀ ရွိသည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ေပ ၃၂၀ ရွည္လ်ားသည္။ ခံတပ္ အတြင္း သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ၀င္ေပါက္ (၂)၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္မွာ ၀င္ေပါက္လံုး၀မရွိပါ။

အေစခံခံတပ္၏ ေတာင္ဘက္ေျမသားေရာ အုတ္႐ိုးဒု ေပ ၃၀ ခန္႔ထူသည္။ က်န္ သံုးဖက္ အုတ္႐ိုးဒုမွာ ႏွစ္ေပရွိၿပီး ေျမသား မဖို႔ဘဲ ေျမအုတ္႐ိုး သတ္သတ္၊ မတ္မတ္ေထာင္၍ တည္ ေဆာက္ထားသည္။ ခံတပ္အျမင့္မွာ ကိုးေပခန္႔သာ ျမင့္သည္။ ေတာင္ဘက္မွ လြဲ၍ က်န္ရွိေနေသာ အုတ္႐ိုး သံုး ဖက္တြင္ အေျမာက္၊ ေသနတ္ေျပာင္းေပါက္မ်ားကို အစီအရီေဖာက္ထား သည္။ ခံတပ္၏ ေတာင္ဘက္ တြင္ အလ်ား ၄၁ ေပ၊ အနံ ဒု ႏွစ္ေပ အလ်ား သံုးေပထူအခန္း ႏွစ္ခန္းရွိသည္။ ခံတပ္ေပၚသို႔ တက္ရန္၊ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္၊ ေတာင္ဘက္တို႔ တြင္ အုတ္ေလွကား သံုးဆင့္ပါရွိသည္။ ခံတပ္အတြင္း၌ ေျမကြက္လပ္ခ်န္လွပ္၍ထားၿပီး ေတာင္ဘက္ေျမကုန္းတြင္ အေပၚသို႔ တက္ေသာ အထစ္ငါးထစ္ရွိ အုတ္ေလွကား၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ေဘး၀ဲယာတြင္အေျမာက္တစ္ လက္စီ ထားရွိသည္။ အေျမာက္ေျပာင္း၀သည္ ေတာင္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆီသို႔ ခ်ိန္ရြယ္ထားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားပါ သည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ အေစခံခံတပ္မွ အေရွ႕ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အထက္သို႔ဆန္သြားလွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္အေရွ႕ဘက္ ျမစ္ကမ္းေဘး၌ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ထိုခံတပ္ ကို ဆင္က်ဳံးခံတပ္ဟု ေခၚသည္။

အင္း၀ၿမိဳ႕သည္ ဒု႒၀တီျမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႏွစ္ခုတို႔ ေပါင္းစံုရာ ျမစ္၀တြင္ ၿမိဳ႕တည္ထားသျဖင့္ ေရွးေခတ္ကာလက "အ၀ၿမိဳ႕" ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ ေနာက္ အင္း၀ဘုရင္ သတိုးမင္း ဖ်ားလက္ထက္ အင္းကိုးအင္းကို ေျမဖို႔၍ ၿမိဳ႕တည္သျဖင့္ "အင္း၀ၿမိဳ႕" ဟူ၍ေခၚသည္။

အင္း၀ၿမိဳ႕သည္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ကိုးမိုင္ကြာေ၀းသည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို အင္း၀ၿမိဳ႕ အေနာက္စူးစူး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းလမ္းဆံုးသည့္ေနရာ ကုန္းျမင့္တြင္ ခံတပ္တည္ေဆာက္ထားသည္။ အင္း၀ၿမိဳ႕ရွိ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ ထီးနန္းစံ၊ မင္းတုန္း မင္းႀကီး နန္းစံ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာသည့္အခါ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ခံတပ္ တည္ေဆာက္သည္။ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္နန္းတြင္း၌ ဘုရင့္အမႈေတာ္ ထမ္းပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကင္း၀န္မင္း ႀကီးဦးေကာင္းႏွင့္ ေယာအတြင္း၀န္မင္းႀကီး ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္တို႔ႏွစ္ဦး စီမံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေသာ အီတလီလူမ်ဳိး "ကြန္မိုတိုပဲရီ" ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္လာၾကေသာ ျမန္မာလူငယ္အင္ဂ်င္နီယာ(မင္းတုန္းမင္းႀကီးသားေတာ္မ်ား) ပါ၀င္၍ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို တည္ေဆာက္သည္။

ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို အင္း၀ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႕အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္အေရွ႕ဘက္ ျမစ္ကမ္းစပ္ေျမကုန္းျမင့္မွာ တည္ေဆာက္သည္။ ခံတပ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ အေရွ႕အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ ေပ ၂၅၀ ပတ္လည္ခန္႔ က်ယ္ပါသည္။ ခံတပ္အတြင္း အလယ္တြင္ ေျမကြက္လပ္ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ေဘးေလးဖက္ပတ္ပတ္လည္ကို အျမင့္ ေပ ၂၀ ခန္႔ ျမင့္ေသာ အုတ္တံတိုင္းေဆာက္၍ အခိုင္အမာ တည္ထားသည္။

ခံတပ္အတြင္း၌ အုတ္နံရံအထိ ေျမသားမ်ားျဖင့္ ကုန္းေလွ်ာ ေျမဖို႔ ထား၍ အေပၚသို႔ တက္ရန္ ေလွကားငါးထစ္ခန္႔ ရွိ ေလွကားငယ္တည္ေဆာက္ၿပီး ထိုေလွကား၏ ေဘး၀ဲယာတြင္ အေျမာက္ႏွစ္လက္ထားရွိသည္။

အေျမာက္ႏွစ္လက္ ေျပာင္း၀မွာ အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္ ေၾကာင္းဆီသို႔ ခ်ိန္ရြယ္လ်က္ ထားရွိသည္။ ခံတပ္အတြင္း အေရွ႕ ေျမာက္ေထာင့္တြင္ ခုနစ္ေပခန္႔ သာ ျမင့္ၿပီး အက်ယ္ ခုနစ္ေပပတ္လည္ခန္႔ က်ယ္၀န္းေသာ အုတ္တိုက္လိုဏ္ဂူအခန္းငယ္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ ထားသည္။ ထိုအခန္းတြင္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား သိုေလွာင္ေသာ အခန္းျဖစ္ပါ သည္။

နဂါးဗုိလ္ - ေမာင္ေမာင္သက္ ေရးသည္။